Tuesday, June 28, 2022
Home 2011 July

Monthly Archives: July 2011

Tại sao các chàng thích hái hoa có chủ lại nên được trao huân...

2
Người ta thường hay phản đối kẻ thứ ba, người phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng thực sự vai trò của người...

Là kẻ tai tiếng nhất có hẳn là xấu?

1
Dù có học marketing hay là không, thì ai cũng biết rằng, người ta chỉ nhớ những kẻ đứng nhất, hoặc cùng lắm là...

Chân dài, quần ngắn và kinh tế học

10
Bài viết này sẽ bàn về thực tế là các em chân dài ngày càng khoái mặc quần theo cái mốt ống quần kết...

Ứng dụng lý thuyết mạng vào cưa gái (phần 2)

4
Như ta đã biết ở phần trước, một trong số những nguyên nhân khiến các cặp chán nhau là hết chuyện để nói. Ở...

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 – phần 1)

1
Nhập môn quản trị học dành cho kẻ chán học 1. Haiz… Chuẩn bị học cái gì đây? Để học bất kì cái gì thì phải...

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 – phần 2)

4
4. Nhà quản trị (những ai mới được gọi là nhà quản trị). Anh chị em nên nhớ nằm lòng một điều: trong một tổ...

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 – phần 3)

1
5. Vai trò của nhà quản trị (nhà quản trị có những nhiệm vụ gì). Sau khi đã anh dũng vượt qua một đoạn nói...

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 – phần 4)

0
6. Kĩ năng quản trị (nhà quản trị cần có những khả năng nào). Chúng ta có thể đùng một phát thành nhà quản trị,...

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 – phần 5)

0
7. Quản trị vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. Nói chung thì không chỉ quản trị mới vừa có tính khoa...

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 2 – phần 2)

0
3. Phân loại môi trường. Có khá là nhiều cách để phân loại môi trường. Đối với các chuyên gia thì chả vấn đề gì,...