Quản trị kinh doanh quốc tế (Phụ lục: Ưu nhược điểm của các phương thức gia nhập thị trường ngoại quốc)

0
7461

Dưới đây là phụ lục của Phần 3: Các phương thức gia nhập thị trường ngoại quốc, nhằm cung cấp cho bạn đọc cái nhìn rõ hơn về ưu và nhược điểm của từng phương thức thâm nhập thị trường.

Phương thức thâm nhập

Ưu điểm

Nhược điểm

Xuất khẩu (1) Dễ đạt được lợi thế chi phí nhờ quy mô; và (2) có thể thâm nhập nhiều thị trường Chi phí vận chuyển cao
Cấp phép Chi phí và rủi ro thấp (1) Không kiểm soát được công nghệ; (2) không đạt được lợi thế chi phí nhờ quy mô; (3) khó phối hợp phục vụ cho chiến lược tổng thể
Nhượng quyền Chi phí và rủi ro thấp (1) Không kiểm soát được chất lượng; (2) khó phối hợp phục vụ cho chiến lược tổng thể
Chìa khóa trao tay Có thể thâm nhập được vào các thị trường mà vốn FDI không được ủng hộ (1) Tự tạo đối thủ; (2) khó tồn tại trong thị trường lâu dài
Liên doanh (1) Chia sẻ kinh nghiệm từ đối tác địa phương; (2) chia sẻ bớt chi phí và rủi ro; (3) dễ được ủng hộ về mặt chính trị (1) Không kiểm soát được công nghệ; (2) không đạt được lợi thế chi phí nhờ quy mô; (3) khó phối hợp phục vụ cho chiến lược tổng thể
Đầu tư trực tiếp (1) Kiểm soát được công nghệ; (2) có thể phối hợp phục vụ cho chiến lược tổng thể; (3) dễ đạt được lợi thế chi phí nhờ quy mô Chi phí và rủi ro cao

* Có tham khảo từ sách International Business: Competing in the Global Marketplace của Charles Hill.

Previous articleQuy luật 80/20
Next article50 xu = 1 triệu đô la
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.