Thể lệ thi đấu ecoWar 1

2
2583

ecoWar là một chương trình tranh luận về các vấn đề kinh tế – quản trị của ecoblader. Dưới đây là thể lệ tranh luận của ecoWar 1 với chủ đề Bán hàng đa cấp.

1. Mục đích.

ecoWar 1 là chương trình do ecoblader.com (sau này gọi tắt là eco) và sponsell.com đồng tổ chức nhằm:

– Xây dựng một cộng đồng tranh luận các vấn đề kinh tế – quản trị dưới góc nhìn hợp tác cùng tiến bộ giữa các bên.

– Thu hút sự chú ý, gia tăng mức độ quan tâm của công chúng đến các vấn đề kinh tế – quản trị.

– Tạo mối quan hệ hữu nghị cùng phát triển giữa các cộng đồng kinh tế – quản trị, cụ thể là ecoblader.com và sponsell.com.

2. Chủ đề ecoWar 1.

Chủ đề ecoWar 1: “Bán hàng đa cấp (kinh doanh theo mạng) là một mô hình phân phối – chiêu thị sản phẩm gây nhiều tranh cãi ở cả trong và ngoài nước. Tuy vậy, việc nhìn nhận rõ bản chất của mô hình bán hàng đa cấp vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dù số tranh luận về vấn đề này không phải ít. Vậy theo bạn, bán hàng đa cấp là tốt hay xấu?”.

3. Thể lệ thi đấu ecoWar 1.

a. Các bên tham gia.

Tham gia tranh luận gồm có 2 bên, đại diện cho 2 quan điểm, cụ thể:

– Phe ủng hộ (bán hàng đa cấp là tốt):

o Sponsell: Admin website sponsell.com, chuyên về kinh doanh theo mạng chân chính.

o shadowXstorm: Export Executive LAN Co., cử nhân chuyên ngành Ngoại thương Đại học Kinh tế TPHCM, tác gia tại ecoblader.com.

– Phe chống đối (bán hàng đa cấp là xấu):

o Tuki: Admin website ecoblader.com.

o Jin: Sinh viên Đại học Công nghiệp TPHCM, tác gia tại ecoblader.com.
Các bài viết có liên quan đến chủ đề vẫn có thể gửi đến cho eco tại haonhien@ecoblader.com. Tuy nhiên, những bài này sẽ không đại diện cho quan điểm của 2 bên.

b. Các lượt đấu.

ecoWar 1 sẽ được phân làm 2 lượt Công và Thủ, trong đó:

– Lượt công: Phe ủng hộ và phe chống đối sẽ viết 1 bài viết để bảo vệ cho quan điểm của mình cũng như bác bỏ quan điểm đối thủ và đồng thời cùng đăng vào ngày 27/9/2013. Bài viết của phe ủng hộ sẽ được đăng tại ecoblader.com, bài viết của phe chống đối sẽ được đăng tại sponsell.com. Các bài Công có chứa không quá 3 luận điểm tấn công đối thủ.

– Lượt thủ: Dựa trên bài viết tấn công của đối thủ, mỗi bên sẽ đăng một bài viết giải quyết các luận điểm tấn công của đối thủ và không đưa thêm luận điểm mới để tấn công đối thủ. Các bài Thủ sẽ được đăng tại sân nhà.

Do xét thấy số lượng comment chất lượng khá nhiều, và đã bao quát phần lớn các quan điểm khác nhau, nên ban tổ chức quyết định không tiến hành lượt Thủ nữa (với sự nhất trí của cả hai phe). Chiến thắng sẽ quyết định dựa trên lượt Công.

c. Cách xác định kết quả.

Ở mỗi lượt, kết quả sẽ được xác định dựa trên lượt like dưới mỗi bài viết. Chiến thắng ở lượt Công hoặc lượt Thủ sẽ tương đương 1 điểm. Bên nào có 1.5 điểm trở lên sẽ là người thắng cuộc.

d. Thời gian thực hiện.

– 21h00 ngày 27/09/2013: Đăng 2 bài Công của 2 phe.

– 21h00 ngày 29/09/2013: Đăng 2 bài Thủ của 2 phe và khóa sổ thống kê like lượt Công.

– 21h00 ngày 01/10/2013: Khóa sổ thống kê like lượt Thủ.

Các mốc thời gian của lượt Thủ sẽ không còn, thay vào đó, thời gian khóa sổ thống kê like lượt Công được dời lại vào 21h00 ngày 01/10/2013.

4. Các quy định khác.

– Tất cả những bình luận dưới bài mang tính chất đả kích cá nhân, kích động gây mất đoàn kết giữa 2 trang hoặc liên quan đến chính trị sẽ bị xóa bỏ mà không cần giải thích gì thêm.

– Ecoblader.com và sponsell.com có quyền đăng bài viết tham gia ecoWar 1 với điều kiện ghi rõ tác giả và không chỉnh sửa.

– Tác giả bài viết có toàn quyền sử dụng bài viết của mình để đăng ở bất kì đâu.

Previous articleRủi ro
Next articleAi mới là thượng đế?
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.

2 COMMENTS

  1. Lót dép ngồi hóng :))

    Chủ đề mới nghe thì tưởng đơn giản nhưng mà chém bậy thì dễ hư bột hư đường lắm :v. Để xem 2 bên sẽ chiến như thế nào 😀

Comments are closed.