Growth Hacking Funnel

0
2415

Trong quá trình phát triển số lượng người dùng, growth hacker luôn quan tâm đến một số điểm nút quan trọng, thể hiện sự thay đổi hành vi người dùng của mình. Việc nắm vững các điểm này sẽ giúp growth hacker có được những chính sách thích hợp nhằm gia tăng hiệu quả cho quá trình phát triển.

Một trong những mô hình giúp thể hiện rõ quá trình phát triển số lượng người dùng chính là mô hình Growth Hacking Funnel (tạm dịch: Phễu tăng trưởng số lượng người dùng), hay còn được gọi là mô hình AARRR, giới thiệu lần đầu tiên bởi Dave McClure. (Một số người gọi đây là Lean Marketing Funnel)

Do đây là mô hình được phát triển bởi các chuyên gia thiên về sản phẩm công nghệ, nên ứng dụng tốt nhất ở các sản phẩm công nghệ (tuy nhiên, nếu làm đúng, ta vẫn có thể dùng cho các sản phẩm phi công nghệ).

Nhìn chung, mô hình như sau:

ecoblader-growth-hacking-funnel

Growth Hacking Funnel gồm 5 pha chính, dựa trên 5 hoạt động quan trọng nhất của người dùng đối với sản phẩm. Qua các pha này, số lượng người dùng ngày càng giảm sút (cũng dễ hiểu, bởi càng vào sâu, độ gắn kết của người dùng với sản phẩm phải ngày càng cao), cụ thể:

  • Pha 1 – Acquisition (Tiếp xúc lần đầu): Ở pha này, lần đầu tiên người dùng biết và tiếp xúc với sản phẩm.
  • Pha 2 – Activation (Tương tác): Nếu ấn tượng ban đầu ở pha 1 tốt, người dùng sẽ có những hoạt động tương tác với sản phẩm. Hoạt động này đa dạng, tùy thuộc vào mục tiêu của growth hacker, nhưng nhìn chung đều có ý nghĩa hỗ trợ người dùng chuyển được sang pha 3 (ví dụ như comment bài viết, đăng kí thành viên,…).
  • Pha 3 – Retention (Duy trì tương tác): Nếu chất lượng sản phẩm ở pha 2 gây ấn tượng tốt, người dùng sẽ có những hoạt động duy trì sự tương tác với sản phẩm (dạng như quay lại dùng Facebook mỗi ngày, hay đọc tin tức từ các trang báo mạng hàng ngày,…).
  • Pha 4 – Revenue (Mua hàng – tạo doanh thu): Một khi sản phẩm đủ chất, khách hàng sẽ chịu chi tiền để có được chất lượng tốt nhất, tạo nên doanh thu cho doanh nghiệp.
  • Pha 5 – Referral (Giới thiệu bạn bè): Đây là pha đặc biệt, có thể xuất hiện ở bất kì pha nào trong 4 pha trên. Khi khách hàng cảm thấy sản phẩm hấp dẫn, thú vị, họ có thể giới thiệu cho bạn bè cùng biết.

Một người dùng bình thường vẫn có thể đi qua tất cả các pha này mà không có một tác động cụ thể nào từ growth hacker nói riêng hay doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên, nếu chỉ để người dùng tự thân vận động, tốc độ tăng trưởng sẽ rất kém. Đó là lí do tại sao ta cần chủ động quan tâm đến các kĩ thuật growth hacking, giúp đẩy nhanh quá trình đi qua các pha của người dùng.

Growth Hacking Funnel là một trong những mô hình mới và dễ hiểu nhất, giúp chúng ta dễ dàng hiểu được quá trình ra quyết định của người dùng. Kiến thức này, cộng với sự quan sát tốt khách hàng, sẽ giúp growth hacker có được insight tuyệt vời để hoàn thiện hơn quá trình growth hacking về sau.

* Nhưng growth hacking là gì? Bạn có thể tìm hiểu tại đây.

Previous articleBác thợ cả và bức tường
Next articleMục đích duy nhất của dịch vụ khách hàng…
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.