Home Quản trị Lời nói dối thứ nhất…

Lời nói dối thứ nhất…

0
Lời nói dối thứ nhất…

… là ta cần nhiều tài năng hơn ta đang có.

Lời nói dối thứ hai là những nhà lãnh đạo hàng đầu nền kinh tế của sự liên kết đạt được thành công vì họ có những thứ mà ta không có.

Lời nói dối thứ ba là ta phải là người được chọn (đại khái là tựa tựa COCC chẳng hạn).

Lời nói dối thứ tư là ta không hề sợ hãi.

Ta sợ. Tất cả chúng ta đều sợ.

Sợ phải dẫn đầu, sợ phải gây tiếng vang, sợ phải thu hút nhân tài. Sợ bị tổn thương, sợ bị gọi tên, và sợ bị người khác phán rằng ta lừa dối.

Đường xá hay nhà cửa không phải là nền tảng của nền kinh tế của sự liên kết. Sự liên kết được xây dựng dựa trên nền tảng của lòng tin, hi vọng và sự đam mê.

Tương lai chỉ thuộc về những người biết quan tâm và tin tưởng.

Lời bình: Chúng ta chưa thành công không phải vì ta thiếu quá nhiều thứ. Ta thất bại vì ta quá thừa một thứ: sự sợ hãi. Với những tài năng mà từng người trong chúng ta đang sở hữu, ai cũng có thể trở thành lãnh đạo nếu đủ dũng khí gạt bỏ nỗi sợ mà họ đang mang trong mình.