Áp lực giá

0
2968

Đội ngũ nhân viên sales và khách hàng của bạn luôn kêu gào rằng bạn phải giảm giá xuống.

Không nên.

Việc bạn nên làm là tăng giá trị, chứ không phải đơn thuần đánh tụt giá xuống. Nếu người ta không muốn chi tiền, thì đó là bởi ta chưa mang lại đủ giá trị cho họ

Ta không bán hàng hóa đơn thuần như cân đường hộp sữa, trừ khi ta thực sự muốn hạ giá mình theo cách này.

Lời bình: Hạ giá, dĩ nhiên, cũng là cách. Nhưng đó là cách của những kẻ lười biếng.

Tìm cách tăng giá trị cho bằng với giá cả mới là cách khó khăn. Và đáng để làm.

PS: Mà thậm chí đường và sữa cũng không bình thường đâu. Không biết bao nhiêu công ty đã cố gắng cộng thêm giá trị cho sữa của mình theo vô số cách rồi.

SOURCESeth Godin
Previous articleLàm giàu
Next articleKiếm tìm sự khan hiếm
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.