Tôi là người đầu tiên

0
8184

Mấy hôm trước, tôi có nói chuyện với một cậu nhóc. Cậu nhóc bảo: “Tôi là một trong những người đầu tiên dùng Wikipedia đấy.”. Rồi để nhấn mạnh thêm, cậu nhắc lại: “Ngay từ khi nó mới có luôn.”.

Và nhóc ấy năm nay 13 tuổi.

Dĩ nhiên, rõ ràng là cậu nhóc không phải là những người đầu tiên dùng Wikipedia. Cậu chỉ là người đầu tiên trong số những người xung quanh cậu dùng Wikipedia mà thôi. Một sự khác biệt khá lớn.

Không.

Giống nhau cả.

Tự mỗi người sẽ tạo ra thực tế của riêng mình. Nếu cậu nhóc nghĩ mình là người đầu tiên, thì trong đầu cậu, cậu chính là người đầu tiên. Khi cậu nhóc bắt đầu dùng Wikipedia, thì Wikipedia mới bắt đầu tồn tại. Khi cậu thôi không dùng nữa, cả trang web sẽ biến mất.

Bất cứ ai khám phá ra doanh nghiệp của bạn lần đầu tiên đều không biết gì về bạn. Họ sẽ chẳng biết về công ty bạn ngày hôm qua, không biết rằng bạn đã cày cực khổ hay tìm vốn liếng thế nào. Họ cũng chẳng biết bao nhiêu mồ hôi hay nước mắt đã đổ. Và cũng chẳng biết có bao nhiêu người đã sử dụng sản phẩm của bạn. Họ đang đứng trước mắt bạn. Họ là người đầu tiên.

Tiến lên nào, làm quen với vị khách hàng đầu tiên của bạn đi!

Lời bình: Cả thế giới của ta chỉ có ý nghĩa khi ta nhận thức được nó. Và vì ta coi khách hàng là trung tâm, nên mọi thứ đều phải dựa trên thế giới quan của khách, không phải của công ty. Hãy nhìn thế giới dưới góc nhìn của họ. Hãy khiến cho họ thấy mình là người đặc biệt. Hãy trở thành một phần trong câu chuyện đời họ.

Đừng đóng vai chính. Hãy nhường vị trí ấy cho mỗi khách hàng. Đâu ai thích xem một bộ phim mà ở đó mình chỉ đóng vai quần chúng chứ!

SOURCESeth Godin
Previous articleThiếu
Next articlePhỏng vấn tuyển nghệ nhân tung hứng
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.