3

9
1928

Nếu giả như một ngày công ty bạn gặp rắc rối lớn, và bạn chỉ có thể giữ được tối đa 3 người ở lại làm việc, thì bạn sẽ chọn ai?

Nếu giả như một ngày nguồn lực của công ty bạn bỗng thiếu hụt, và bạn chỉ có thể phục vụ được đúng 3 khách hàng, thì bạn sẽ chọn ai?

Nếu giả như một ngày sức khỏe bạn suy giảm, và bạn chỉ có thể làm việc được đúng 3 tiếng mỗi ngày, thì bạn sẽ làm gì?

Nếu giả như một ngày tư duy bạn bị hạn chế, và bạn chỉ có thể học được 3 thứ mỗi ngày, thì bạn sẽ học gì?

Hãy tự ngẫm lại mình. Nếu bạn trả lời được các câu hỏi trên, thì xin chúc mừng, đó là 3 nhân viên, 3 khách hàng, 3 tiếng làm việc và 3 điều cần học hỏi quan trọng mà bạn nên chú tâm vào. Đừng để 3 nhân viên đó ra đi, đừng để 3 khách hàng đó rời bỏ, đừng lãng phí 3 tiếng làm việc đó vào những thứ vô bổ và đừng quên học hỏi 3 điều bạn đã nghĩ đến.

Còn nếu bạn không trả lời được, thì hãy nghĩ ngay đi. Không có thứ tự ưu tiên, không có giới hạn trong suy nghĩ, thì sẽ chẳng bao giờ bạn có thể tối ưu hóa nguồn lực của mình.

Và dĩ nhiên, những người lãng phí sẽ khó mà thành công.

9 COMMENTS

  1. “tôi sẽ dùng mọi nguồn lực của mình:tiền bạc,quan hệ,sự chân thành…để thuyết phục 1 người có thể thuê 3 nhân viên, phục vụ 3 khách hàng, trong vòng 3 tiếng đồng hồ,làm việc cho tôi với mức lương 3 cọc 3 đồng” =)) bài toán này tuyệt đấy. người biết đặt câu hỏi thường làm “nghề lãnh đạo” rất giỏi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.