Home Marketing Thứ ai cũng muốn

Thứ ai cũng muốn

4
Thứ ai cũng muốn

Người ta muốn có những thứ người khác có, nhưng hơi khác biệt với mọi người một chút.

Một cái thực đơn với giá đặc biệt hơn người khác một chút.

Được chú ý hơn người ngồi bên cạnh một chút.

Giá thấp hơn người khác một chút.

Có một cái smartphone trước người khác một chút (nhưng dĩ nhiên là loại smartphone xịn ai cũng thích, chứ không phải loại đập đá quăng quật khắp nơi).

Hoặc người ta cũng thích mua được một cái vé xem phim khi rạp đã thông báo hết chỗ chẳng hạn.

Hoặc người ta cũng muốn được chủ cửa hàng tiếp đãi hơn là nhân viên.

Tóm lại, ai ai cũng muốn được đối xứ tốt hơn một chút. Một chút thôi. Đối xử quá đặc biệt, người ta thường lại chẳng ưa.

Ai ai cũng muốn được chú ý một chút. Một chút thôi. Bị cả cửa tiệm chú ý, chẳng ai thích cả.

Ai cũng muốn có thứ ấy. Ai ai cũng muốn được một chút ưu tiên.

Lời bình: Một chút ưu tiên là một thứ thần kì. Gieo được suy nghĩ rằng mình được ưu tiên vào đầu khách hàng, mọi chuyện còn lại, từ việc bán hàng tới sự trung thành đều sẽ tự kéo tới.

Nhưng vấn đề là, làm sao để khách hàng cảm thấy mình được ưu tiên, nếu như sự phân phát ưu tiên bị lạm dụng, sẽ chẳng còn chút ưu tiên nào để ta sử dụng nữa?

Chỉ còn một cách: ta phải lựa chọn khách hàng. Hay nói cách khác, phải biết phân biệt đối xử. Phải biết hi sinh.

4 COMMENTS

  1. chợt nghĩ,eco nên làm gì để tạo nên một chút đó,để có thêm nhiều đồng môn,sư huynh đệ cùng chém gió nhỉ 🙂 haha,mình hơi bao đồng

Comments are closed.