Tàm tạm

0
2538

Giảm nỗ lực đi 4% sẽ chẳng giảm thành quả đi 4% đâu.

Giảm nỗ lực đi 4% sẽ khiến kết quả đạt được giảm đi tận 95%.

Sự “tàm tạm”, nửa vời sẽ chẳng đưa ta đến đâu cả. Không doanh thu, không phiếu bầu, không khách hàng. Người ta thường lầm tưởng rằng nỗ lực phân nửa sẽ cho ra phân nửa thành quả. Thực tế rằng, nửa vời sẽ chẳng cho ra kết quả. Nó tạo ra hậu quả.

Các công ty thường sa chân vào bẫy này, bởi họ không thấy được sự tương quan. Chân lí bị các lớp quy tắc hành chính, cũng như quán tính của cả công ty che mờ. Họ không thấy được sự nguy hiểm của một cuộc trả lời điện thoại theo kiểu tầm tầm, của một sản phẩm tàm tạm, của một nhân viên trung bình hay đơn giản chỉ là một cử chỉ vô thưởng vô phạt của anh sales.

Vấn đề là, một chút nỗ lực tăng thêm sẽ mang lại rất nhiều giá trị khách hàng nhận thức được trong đầu họ.

Và vì không phải ai cũng thấy được điều hiển nhiên này, nên cũng chẳng có mấy công ty trở thành kẻ dẫn đầu, mà chỉ hài lòng với cái tàm tạm mà thôi.

SOURCESeth Godin
Previous articleBa người thợ xây
Next articleTìm hiểu về dữ liệu trong thể thao hiện đại
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.