Kí tên, đóng dấu

0
2090

Thường thì, mỗi khi được thưởng thức một tác phẩm từ một nhà văn, họa sĩ, hay ca sĩ, người ta thường muốn họ kí tên, cộp mác lên đó.

Họ tự hào vì đã cho ra sản phẩm ấy. Thế nên họ kí tên.

Vậy còn các nhà quản trị, những đại biểu quốc hội thì sao? Và còn các nhà hoạch định chính sách, những vị giáo sư tiến sĩ sáng tạo, và hàng nghìn người khác nữa thì sao? Ai là người ra chính sách này? Ai là người lên chương trình này? Ai là người duyệt dự án này?

Nếu không tự hào về đứa con tinh thần của mình, thì đừng đẩy nó cho người khác dùng. Còn nếu tự hào, thì hãy kí tên và chịu trách nhiệm về kết quả. Khi đó, bàn dân thiên hạ sẽ biết phải cảm ơn ai. Nếu như bạn đang làm việc ở một nơi mà mọi thứ đều không có người kí tên đóng dấu rõ ràng, thì có lẽ nên tự hỏi vì sao.

SOURCESeth Godin
Previous articleLại bàn về lợi thế cạnh tranh
Next article“Rẻ”
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.