Bạn Của Ngày Mai

0
7567

Bạn nói rằng, mai tao sẽ bắt đầu.

Ha ha, nói thật lòng tôi không muốn là Bạn Của Ngày Mai chút nào.

Bạn Của Ngày Mai vẫn phải làm xong chừng ấy việc như Bạn Của Ngày Hôm Nay, nhưng có ít hơn 1 ngày.

Bạn Của Ngày Mai vẫn phải giỏi tiếng Anh, nhưng có ít hơn 1 ngày để luyện tập.

Bạn Của Ngày Mai vẫn phải làm giàu, nhưng có ít hơn 1 ngày để kiếm tiền.

Bạn Của Ngày Mai vẫn phải có một cuộc đời có ý nghĩa, nhưng có ít hơn 1 ngày để sống và thay đổi.

Thật tội nghiệp cho Bạn Của Ngày Mai khi luôn bị Bạn Của Ngày Hôm Nay đạp việc và ngược đãi.

Và xin thông báo tin mừng cho tôi và tin buồn cho bạn, là tôi sẽ không bao giờ trở thành Bạn Của Ngày Mai, nhưng BẠN thì có.

Đúng là quả báo.

Previous articleThink out of the box
Next articleMalice in Dallas
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.