“Tôi đã cố gắng hết sức”

0
5121

Thực ra thì “tôi đã cố gắng hết sức” không có nghĩa là “tôi đã làm tất cả mọi thứ tôi có thể làm.”

Khi ta tuyên bố với mọi người rằng mình đã cố gắng hết sức, thì thực ra là ta chỉ đang nói “Tôi đã cố gắng hết sức làm những việc mà tôi thấy thoải mái” mà thôi.

Và có lẽ tất cả các bạn ai ai cũng đã biết, thì những công việc vĩ đại thực sự luôn làm chúng ta không thoải mái chút nào.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.