Dễ và chắc ăn

0
3965

Chơi xổ số rất vui, vì nó dễ. Không chắc ăn, nhưng dễ. Nếu trúng, thì coi như là mãn nguyện, đời bạn lên hương luôn.

Học trường y rất ngon, vì nó chắc ăn. Không dễ, nhưng chắc ăn. Học xong ra trường thì công ăn việc làm ổn định, đời bạn lên hương luôn.

Hầu hết mọi người đang tìm những con đường thành công vừa dễ vừa chắc ăn.

Vấn đề là hầu hết mọi con đường đều chẳng dễ mà cũng chẳng chắc ăn bao giờ…

SOURCESeth Godin
Previous article10 lí do vì sao sếp ghét bạn. Và lão đúng.
Next articleTrí thông minh chủ động
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.