Thursday, July 9, 2020
Home 2016 August

Monthly Archives: August 2016

2 loại ý tưởng khởi nghiệp

0
Cách tốt nhất để nghĩ ra các ý tưởng khởi nghiệp là tự đặt câu hỏi cho mình: Ta muốn người khác làm gì...

Phương pháp đốt tiền và thời gian nhanh chóng

1
Khi bán công ty khởi nghiệp của mình (Viaweb) năm 1998, tôi đột nhiên có rất nhiều tiền. Bấy giờ tôi phải suy nghĩ...

Trí thông minh chủ động

0
Trí thông minh không đồng nghĩa với hành động thông minh. Nếu có trí thông minh nghĩa là có thể hành động thông minh,...