“Con không làm gì hết!”

0
5310

“Con không làm gì hết!”

Đó là cách phòng thủ đầu tiên và hiệu quả nhất của mấy đứa bé. Nếu nó không làm gì hết, nghĩa là nó không gặp rắc rối.

Rồi từ từ chả hiểu sao ý nghĩa của câu nói này dần khác. Từ từ “Tôi có cơ hội nhưng tôi đã chẳng làm gì hết” trở thành sự tiếc nuối. Cơ hội đã không còn, ta không vươn tay nắm giữ, những kỹ năng, trải nghiệm và con người vuột mất…

Giá như ta biết thứ mà sau này cả đời ta sẽ nuối tiếc nhất là gì, để có thể thay đổi khi vẫn còn đủ thời gian…

SOURCESeth Godin
Previous articleLời khuyên
Next articleDanh sách sản phẩm hàng đầu
Là thành viên VIP của một tầng lớp rất được xã hội quan tâm (tầng lớp thất nghiệp), anh đã có kinh nghiệm thất nghiệp chuyên nghiệp 4 năm ròng. Trong mấy năm rảnh rỗi, anh đã viết 6 quyển sách, dịch 12 quyển sách để giúp mọi người thất nghiệp hiệu quả hơn.