Home Khởi nghiệp Danh sách sản phẩm hàng đầu

Danh sách sản phẩm hàng đầu

0
Danh sách sản phẩm hàng đầu

Ở đâu cũng thấy danh sách các sản phẩm top, hay bestseller. Lý do là vì những danh sách này rất hiệu quả.

Danh sách loại này hiệu quả vì trong thâm tâm, rất nhiều người muốn làm thứ mà người khác đang làm. Sản phẩm được nhiều người dùng hơn đơn giản vì… đã có nhiều người dùng. Sản phẩm top luôn có vẻ xịn hơn.

Có vẻ như đây là một vấn đề con gà quả trứng: nếu bạn không bán chạy, thì bạn sẽ không được cho vào top (và do đó không bán chạy).

Vấn đề là, ở đây có một cơ hội lớn: nếu ngành của bạn không có danh sách sản phẩm hàng đầu, thì tại sao bạn lại không phải là người lập ra danh sách đó?