Home Ecoblader Original Chậm mà chắc

Chậm mà chắc

0
Chậm mà chắc

Người ta thường nói, chậm mà chắc.

Thế nhưng, chậm không có nghĩa là sẽ chắc. Nếu bạn đang đứng trước một quyết định quan trọng của đời mình nhưng chưa có đủ thông tin hoặc sức mạnh để xuống tay, thì đi chậm để thu thập thêm những thứ cần thiết sẽ mang đến sự chắc chắn.

Nếu bạn chuẩn bị đặt bút đăng kí ngành học, thì dành thêm vài ngày để suy nghĩ, hỏi han thêm những người có hiểu biết sẽ mang đến kết quả tốt hơn.

Nếu bạn chuẩn bị chọn công ty hợp tác toàn diện với mình trong thời gian dài, thì dành thêm cả tháng để tìm hiểu thêm về họ sẽ mang lại sự chắc chắn về sau.

Tuy nhiên, chậm không bao giờ cũng có nghĩa là chắc chắn. Nếu bạn đã có đủ dữ kiện để ra quyết định, hay nếu bạn biết rằng mình sẽ không thể biết thêm gì khác, thì việc đi chậm lại chỉ cho thấy rằng bạn đang chần chừ. Bạn thiếu quyết đoán.

Bạn đi chậm lại, không phải để chắc chắn hơn, mà chỉ để tránh né quyết định cuối cùng.

Bạn chỉ đang sợ hãi mà thôi.

Và khi đó, sẽ không bao giờ có sự chắc chắn, dù cho bạn có đi chậm đến thế nào đi nữa.