Monday, November 30, 2020
Home 2020 October

Monthly Archives: October 2020

Không bảo vệ mới chính là bảo vệ – câu chuyện bí mật bảy...

0
Khi nói đến bí mật kinh doanh, dân tình thường thích lấy hình tượng về công thức bí mật của Coca Cola...

Làm chủ

0
Làm chủ! Đã bao giờ bạn có suy nghĩ sẽ được làm chủ một ngôi nhà, làm chủ một tiệm kinh doanh,...

Bách Hóa Xanh và chiến lược nam châm

0
Năm 2020, trong quá trình mở rộng, Bách Hóa Xanh và các công ty bán lẻ khác gặp phải một rủi ro...

Đừng hỏi có muốn không, hãy hỏi muốn cái nào?

0
Hãy tưởng tượng có một máy bán Coca trong khuôn viên hoặc gần địa điểm kinh doanh của bạn. Giả sử họ...