Friday, October 7, 2022

Hiệu ứng chim mồi - Tập 3

Biết tên của từng chiêu thức — hay hiệu ứng — chỉ là bước đầu tiên. Vận dụng nhuần nhuyễn kết hợp các hiệu ứng với nhau và với các chiêu thức khác bên ngoài lĩnh vực tâm lí học để gia tăng hiệu quả kinh doanh mới thực sự là mục đích cuối cùng.

TẬP 3 - SAU 4 NĂM

Hiệu ứng MIX Hiệu ứng

Tập 1 và 2 Hiệu ứng chim mồi trình bày các hiệu ứng đơn lẻ để độc giả có thể hiểu sâu từng hiệu ứng, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ để khai thác tối đa các hiệu ứng tâm lí trong kinh doanh. Nhiều bạn đọc khi áp dụng một số hiệu ứng đơn lẻ chắc cũng thấy rằng, đôi khi hiệu ứng ấy đã quá phổ biến, hầu như ai cũng biết bạn đang áp dụng chiêu nào, nên mức độ hiệu quả giảm đi không ít.
Nên nhớ, nếu mọi người biết ta đang áp dụng hiệu ứng này hay hiệu ứng kia, thì điều đó không có nghĩa là ta đã áp dụng hiệu ứng tâm lí “đúng bài”—điều đó chỉ có nghĩa là mức độ vận dụng hiệu ứng tâm lí của ta chưa được nhuần nhuyễn, đòn đánh đang quá lộ liễu ở mức độ “thuộc bài”! Một khi các chiêu thức trong Hiệu ứng chim mồi ngày càng phổ biến, việc ứng dụng máy móc chỉ những hiệu ứng đơn lẻ chắc chắn sẽ ngày càng mất đi hiệu quả.

Và đó là lí do Hiệu ứng chim mồi (Tập 3) ra đời.

"Học thuộc lòng 300 bài thơ Ðường thì kẻ không biết làm thơ cũng ngâm được thật. Nhưng chỉ thuộc thơ người ta, thì mình có làm thơ cũng chẳng ra hồn. Nếu tự mình không có óc sáng tác liệu có thành đại thi gia được không?"

Hiệu ứng chim mồi - Tập 3 có gì mới?

Bí ẩn ở phần phụ lục

Thứ nhất, là hiệu ứng tâm lí mới—hay “chiêu thức” mới—chưa được trình bày trong 2 tập trước.
Thứ hai, là chiêu thức từ những ngành khoa học khác có liên quan đến tâm lí kinh doanh—hay có thể gọi là “trường phái” mới.
Thứ ba, là tư duy mới—tư duy mở rộng và phối hợp. Trong tập này, sẽ có những phần tập trung vào việc mở rộng hiệu ứng sang các bối cảnh mới, hoặc phối hợp hai hoặc nhiều hiệu ứng lại với nhau.
Thứ tư, là công cụ mới. Ở đây, chúng tôi sẽ cung cấp một số hướng ứng dụng các công cụ đơn giản (mà có thể bạn đã quen thuộc) theo những cách mới, giúp bạn tìm phương hướng ứng dụng các hiệu ứng một cách hiệu quả và đỡ tốn thời gian hơn.
Thứ năm, là ví dụ mới. Từ khi Tập 1 ra đời đến nay đã 4 năm. Trong quá trình này, nhiều chuyện đã xảy ra, mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm mới. Nhờ đó, kinh nghiệm của các tác giả được gia tăng về số lượng và chất lượng trong nhiều lĩnh vực mới. Các hiệu ứng cũng có nhiều cơ hội thử nghiệm trong thực tiễn hơn.

Đặt mua Hiệu ứng chim mồi - Tập 3

Dự kiến có hàng từ 17/06/2020