Home Sách Ecoblader

Sách Ecoblader

[td_block_text_with_title custom_title=”Hiệu ứng chim mồi, tập 1″]

 • Tác giả: Hạo Nhiên & Quốc Khánh
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 5
 • Số trang: 130
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 75.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Khoa học điều trí khiển tâm”]

 • Tác giả: Walter Dill Scott
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 3
 • Số trang: 134
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 75.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Bóng ma danh vọng”]

 • Tác giả: Harry Reichenbach & David Freedman
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 2
 • Số trang: 264
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 120.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Lối tắt khôn ngoan”]

 • Tác giả: Shane Snow
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 280
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 135.000

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title custom_title=”Hiệu ứng chim mồi, tập 2″]

 • Tác giả: Hạo Nhiên & Quốc Khánh
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 2
 • Số trang: 150
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 80.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Đời quảng cáo”]

 • Tác giả: Claude C. Hopkins
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 3
 • Số trang: 224
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 99.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Chu du vào tâm trí khách hàng”]

 • Tác giả: Harry Dexter Kitson
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 2
 • Số trang: 168
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 85.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Phòng thủ thương hiệu”]

 • Tác giả: Tim Calkins
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 322
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 150.000

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title custom_title=”Kiếm sĩ bắt ruồi”]

 • Tác giả: Hạo Nhiên & Quốc Khánh
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 4
 • Số trang: 128
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 75.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Salesology”]

 • Tác giả: James I. Holcomb
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 3
 • Số trang: 190
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 90.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Nguyên lý Peter”]

 • Tác giả: Laurence J. Peter & Raymond Hull
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 216
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 110.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Sự trỗi dậy của siêu lừa Ponzi”]

 • Tác giả: Charles Ponzi
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 272
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 130.000

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title custom_title=”Hắn và thằng bạn”]

 • Tác giả: Hạo Nhiên & Quốc Khánh
 • Năm xuất bản: 2016
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 151
 • NXB: Thanh niên
 • Giá: 80.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Cuộc đời kỳ lạ của Nikola Tesla”]

 • Tác giả: Nikola Tesla
 • Năm xuất bản: 2016
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 127
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 75.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Điểm mù”]

 • Tác giả: Hạo Nhiên & Quốc Khánh
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 150
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 80.000

[/td_block_text_with_title][td_block_text_with_title custom_title=”Phòng thí nghiệm của nhà quảng cáo”]

 • Tác giả: Claude C. Hopkins
 • Năm xuất bản: 2017
 • Phiên bản (edition): 4
 • Số trang: 180
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 90.000

[/td_block_text_with_title]

Sách đã ngưng xuất bản

[td_block_text_with_title custom_title=”Tiền chùa”]

 • Tác giả: Louis Brandeis
 • Năm xuất bản: 2016
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 240
 • NXB: Kinh tế TPHCM
 • Giá: 90.000

[/td_block_text_with_title]

[td_block_text_with_title custom_title=”Thất nghiệp không phải là thất bại”]

 • Tác giả: Hạo Nhiên
 • Năm xuất bản: 2015
 • Phiên bản (edition): 1
 • Số trang: 161
 • NXB: Thời đại
 • Giá: 77.000

[/td_block_text_with_title]