Saturday, August 20, 2022
Home Tags 5 Forces

Tag: 5 Forces

Tác hại của mô hình 5 Forces

1
Tiến sĩ Philippe Silberzahn, một giảng viên đầu tư và đổi mới ở Trường Kinh doanh Emlyon, đã đưa ra những ý kiến phản...