Thursday, October 28, 2021
Home Tags Bản quyền

Tag: Bản quyền

Phí bản quyền, tế bào ung thư?

15
Chẳng có quyết định nào là đúng hay sai, hành động có lợi cho người này thì sẽ có hại cho người khác. Trời...