Saturday, June 25, 2022
Home Tags Bode Miller

Tag: Bode Miller

Trượt tuyết như Miller, lãnh đạo như Jobs

0
… Làm theo gương Bode Miller và bảo rằng “Tôi muốn trượt tuyết kiểu đó”, hay bắt chước phong cách Steve Jobs và tuyên...