Friday, May 20, 2022
Home Tags Captcha

Tag: Captcha

CAPTCHA

9
CAPTCHA, CAPTCHA khắp mọi nơi. Giờ thì rất nhiều trang web có thứ này. Từ comment cho tới đăng kí tài khoản, đâu đâu cũng...