Tuesday, August 16, 2022
Home Tags Chia tách

Tag: Chia tách

Rẻ

4
Đôi khi, mắc mà lại rẻ, rẻ mà lại mắc. Ta phải cẩn trọng hơn khi tính toán. Lần này, ta sẽ nghe 3...