Thursday, October 28, 2021
Home Tags Chiến lược cạnh tranh

Tag: Chiến lược cạnh tranh

Chiến lược cạnh tranh

2
Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về thuật ngữ “chiến lược.” Ở phần này, chúng ta sẽ tập trung vào...

Chiến lược là gì?

0
Sau khi tìm hiểu sơ bộ lợi thế cạnh tranh, cũng như cách vẽ bản đồ cạnh tranh, chúng ta sẽ lướt qua những...

Quản trị kinh doanh quốc tế (Phần 1: Tại sao phải...

1
Việc tham gia vào thị trường quốc tế thực sự là vấn đề không đơn giản, khi có quá nhiều thứ mà doanh nghiệp...

Lí thuyết cạnh tranh (Lời nói đầu)

2
Lí thuyết về cạnh tranh là một trong những lí thuyết cực kì quan trọng, được phát triển bởi Michael Porter. Tuy nhiên, hầu...