Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Cửa sổ vỡ

Tag: Cửa sổ vỡ

“Cam Dai Bay”

2
Từ xa xưa lắm rồi, tuổi trẻ của chúng ta đâu đó vẫn có bóng dáng dòng chữ "Cam Dai Bay" (Cấm Đái Bậy...