Friday, May 20, 2022
Home Tags Đấu giá

Tag: Đấu giá

Đấu giá vị trí CSGT: Giải pháp chống mãi lộ tối...

0
Như đã bàn đến ở phần 1, một trong những giải pháp chống mãi lộ là bán đấu giá hàng tháng các vị trí...

Đấu giá vị trí CSGT: Giải pháp chống mãi lộ tối...

0
Như đã phân tích ở bài Mãi lộ dưới góc nhìn của nhà kinh tế, việc khống chế hoàn toàn nạn mãi lộ cuối...