Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Đổi mới

Tag: Đổi mới

Ceci tuera cela

2
Nhiếp ảnh là một trò gian lận, thứ đã giết chết hội họa không thương tiếc. Photoshop là trò trẻ nít, thứ đã giết chết...

Luôn sẽ có người nói rằng bạn làm sai…

3
Bạn biết gì không? Trong một xã hội mà ở đó ai cũng đi nhậu thì việc bạn không biết uống bia sẽ được...

Tổ chức thay đổi quá chậm – tại sao?

1
Trong một cuộc tranh luận về sự thay đổi của tổ chức, Hal Gregersen đã có một bài viết ngắn về những rào chắn...