Saturday, June 25, 2022
Home Tags George Kelling

Tag: George Kelling

“Cam Dai Bay”

2
Từ xa xưa lắm rồi, tuổi trẻ của chúng ta đâu đó vẫn có bóng dáng dòng chữ "Cam Dai Bay" (Cấm Đái Bậy...