Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Gerald Ratner

Tag: Gerald Ratner

Hiệu ứng Ratner: Một lời nói đánh sập cả công ty

0
Cổ nhân có dạy rằng lời nói nặng tựa ngàn cân, quả không sai. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một lời nói...