Thursday, October 28, 2021
Home Tags Giới hạn

Tag: Giới hạn

Giới hạn

1
Người ta thường ghét giới hạn. Nhưng giới hạn, đôi khi, lại là một phương tiện thúc đẩy con người vượt ra khỏi giới...