Saturday, August 20, 2022
Home Tags Học thuyết giá trị

Tag: Học thuyết giá trị

Marx có thật đúng?

5
Trong quyển Das Kapital (Tư Bản), Marx cho rằng hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị, trong...