Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Hư Trúc

Tag: Hư Trúc

3 sai lầm trong sáng tạo

0
Sự sáng tạo ngày nay có vẻ như được mọi người đề cao rất nhiều. Nhà nhà nhận mình là sáng tạo, người người...

Lợi thế cạnh tranh và phương thức chuyển giao giá trị

2
Như ta đã tìm hiểu, lợi thế cạnh tranh có thể có được nhờ chi phí thấp hoặc khác biệt hóa. Ở phần này,...