Thursday, October 28, 2021
Home Tags IMac

Tag: iMac

Đặt tên iPhone: Khi đơn giản hóa thành phức tạp

4
Bạn nghĩ rằng Apple nên đặt tên iPhone mới là iPhone 6 hay iPhone 5S?... Khi Apple giới thiệu iPad 3 với tên “The new...