Wednesday, October 27, 2021
Home Tags Kế toán

Tag: Kế toán

[EcoChallenge] Nợ

2
Lang thang facebook, tình cờ bắt gặp một bức tranh (biếm họa?!) có liên quan đến kinh tế, kèm theo một sai lầm trong...