Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Khác biệt hóa

Tag: Khác biệt hóa

Khác người

14
Có bao giờ bạn lên Facebook, và thấy 2 người bạn không quen nhau của mình viết cùng cái status này chưa: Họ cười tôi...

Khác biệt hay là sống

2
Nửa năm trước, tôi có đi xem một cuộc thi, trong đó 4 thí sinh phải ngồi tranh luận về một chủ đề ngay...

Luôn sẽ có người nói rằng bạn làm sai…

3
Bạn biết gì không? Trong một xã hội mà ở đó ai cũng đi nhậu thì việc bạn không biết uống bia sẽ được...

Chú cá vàng bay cao

0
Hầu hết mọi người ắt sẽ nghĩ đến sự khác biệt, sẽ nhắc đến câu "khác biệt hay là chết", hoặc nói không ngừng...

Chiến lược cạnh tranh

2
Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về thuật ngữ “chiến lược.” Ở phần này, chúng ta sẽ tập trung vào...

Lợi thế cạnh tranh và phương thức chuyển giao giá trị

2
Như ta đã tìm hiểu, lợi thế cạnh tranh có thể có được nhờ chi phí thấp hoặc khác biệt hóa. Ở phần này,...

Lợi thế cạnh tranh (Phần 2: Khác biệt hóa)

0
Như đã bàn ở phần trước, lợi thế cạnh tranh có thể có được nhờ chi phí thấp. Ở phần này, chúng ta sẽ...