Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Khổng Minh

Tag: Khổng Minh

Chiến lược là gì?

0
Sau khi tìm hiểu sơ bộ lợi thế cạnh tranh, cũng như cách vẽ bản đồ cạnh tranh, chúng ta sẽ lướt qua những...

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 –...

4
4. Nhà quản trị (những ai mới được gọi là nhà quản trị). Anh chị em nên nhớ nằm lòng một điều: trong một tổ...