Thursday, October 28, 2021
Home Tags Kĩ năng tư duy

Tag: Kĩ năng tư duy

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 1 –...

0
6. Kĩ năng quản trị (nhà quản trị cần có những khả năng nào). Chúng ta có thể đùng một phát thành nhà quản trị,...