Wednesday, October 27, 2021
Home Tags Logic

Tag: Logic

Tôi có 5 quả táo

1
Đời tôi nó thế này: Tôi có 4 quả táo. Ít nhất là tôi đã rất chắc chắn rằng tôi chỉ có 4 quả. Tôi...