Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Lotteria

Tag: Lotteria

Những kẻ xài chùa

15
Khách hàng (có lẽ ta tạm gọi như vậy), có nhiều lúc tự cho rằng mình có quyền sử dụng miễn phí sản phẩm...