Saturday, August 20, 2022
Home Tags Môi trường vĩ mô

Tag: Môi trường vĩ mô

Quản trị học dành cho kẻ chán học (Chương 2 –...

0
3. Phân loại môi trường. Có khá là nhiều cách để phân loại môi trường. Đối với các chuyên gia thì chả vấn đề gì,...