Friday, May 20, 2022
Home Tags Portmanteau

Tag: Portmanteau

Về cái tên ecoblader (Phần 2: Những khiếm khuyết của cái...

2
Ở phần trước, chúng ta đã biết được cái tên ecoblader đã ra đời như thế nào. Do quá trình chọn tên không được...

Về cái tên ecoblader (Phần 1: Xoắn não chọn tên)

0
Là một trang chuyên luận bàn, phân tích, chém gió các vấn đề về kinh tế và quản trị, sẽ thật là thiếu sót...