Saturday, May 21, 2022
Home Tags Quan hệ

Tag: Quan hệ

Ứng dụng lý thuyết mạng vào cưa gái (phần 2)

4
Như ta đã biết ở phần trước, một trong số những nguyên nhân khiến các cặp chán nhau là hết chuyện để nói. Ở...

Ứng dụng lý thuyết mạng vào cưa gái (Phần 1)

5
Theo các khảo sát từ thực tế cho thấy các cặp đôi iu nhau thường có dấu hiệu cự cãi và bỏ nhau trung...