Wednesday, October 27, 2021
Home Tags Quota

Tag: Quota

Giới hạn

1
Người ta thường ghét giới hạn. Nhưng giới hạn, đôi khi, lại là một phương tiện thúc đẩy con người vượt ra khỏi giới...