Friday, May 20, 2022
Home Tags Scalability

Tag: Scalability

Khả năng mở rộng

0
Khi một nhóm kịch biểu diễn, chỉ có một số lượng người có hạn có thể thưởng thức sản phẩm này. Ngược lại, khi...