Saturday, June 25, 2022
Home Tags Southwest

Tag: southwest

Malice in Dallas

0
Ngày 22 tháng 10 năm 1990, Southwest Airlines giới thiệu slogan mới: “Just Plane Smart.” Slogan này được dùng phổ biến 15 tháng ròng...