Friday, May 20, 2022
Home Tags Startup

Tag: Startup

Thiếu tiền

5
Khởi nghiệp. Ai cũng nghĩ về tiền. Ai cũng nghĩ về người. Ai cũng nghĩ về công nghệ. Và hàng trăm nghìn thứ khác. Hắn...

Khởi nghiệp và sự thật phũ phàng về đối thủ cạnh...

17
Đây là vài điều tôi đã học được về đối thủ cạnh tranh khi làm việc trong 4 startups (Odeo, Wesabe, CrowdVine, Lift): Đối...