Tuesday, June 28, 2022
Home Tags Sumo

Tag: Sumo

Sumo

2
Đa phần ai cũng nghĩ mình nhanh nhẹn và linh hoạt hơn một tay sumo vài trăm kí. Thật ra, một võ sĩ sumo luyện...